Veelgestelde vragen

Verkoop

Betaal ik bij de aankoop van nieuwbouw op alles 21% btw?

Het uitgangspunt is dat je op het volledige bedrag 21% btw moet betalen, maar gelukkig zien we in de praktijk dat dit niet vaak het geval is. In de meeste gevallen is er een verschillende eigenaar voor de grond en voor de constructie, waardoor je als koper niet op het volledige bedrag 21% btw moet betalen. In dat geval betaal je als koper enkel 21% btw op de constructiewaarde en op het grondaandeel 10% registratierechten. Nieuwbouw blijft op vandaag nog steeds een van de meest interessante en zorgeloze investeringen die je kan doen!

Wat zijn verkooprechten en hoeveel bedragen ze?

Wanneer je een woning, een appartement of bouwgrond koopt, dan betaal je op de aankoopsom het verkooprecht (registratiebelasting). In Vlaanderen bedragen de verkooprechten voor de aankoop van de enige gezinswoning 3%. Wanneer je de enige gezinswoning ingrijpend energetisch zal renoveren of wanneer er sprake is van sloop en heropbouw, geldt het tarief van 1%. Voor kopers van een tweede verblijf, investeringseigendom, bouwgrond, kantoor of nieuwbouw geld het 12%-tarief.

Meer lezen

Hoe breng ik een geldig bod uit?

Het bod dat je wilt doen op de woning maak je schriftelijk over aan de makelaar. Bij een mondeling bod heb je als koper geen enkele zekerheid. Wij zullen dan ook altijd vragen om je bod op mail te zetten. Van zodra een bod is uitgebracht, is het bindend. Dan is er sprake van een overeenkomst en is er geen weg meer terug.

Meer lezen

Hoeveel voorshot moet ik betalen?

Een voorschot voor nieuwbouw mag niet meer bedragen dan 5% van de totale kostprijs. Voor bestaande woningen en appartementen bedraagt een voorschot doorgaans 5% à 10% van aankoopprijs. 

Meer lezen

Renoveer ik best mijn huis voor ik het verkoop?

Grote renovatiewerken voor verkoop zijn in veel gevallen niet nodig. Ze speciaal laten uitvoeren om de verkoop te bevorderen is meestal geen goed idee. Met een grondige opfrisbeurt kom je al een heel eind, de eerste indruk van potentiële kopers is dan ook uiterst belangrijk.

Meer lezen

Verhuur

wat is een conformiteitsattest en is het verplicht?

Verhuur je een woning in Brugge die ouder is dan 20 jaar? Dan ben je sinds 1 januari 2022 verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen. Dit attest bewijst dat een woning op het moment van het kwaliteitsonderzoek voldoet aan de minimale veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidseisen.

Meer lezen

Waarom moet ik een huurwaarborg betalen?

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg of het overeengekomen deel enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Hoeveel maanden huurwaarborg moet ik betalen?

Sinds 1 januari 2019 mag de verhuurder een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen. Deze regel geldt enkel voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019. Bij oudere contracten kan de verhuurder dus niet eisen dat de huurder, bij een eerder gegeven waarborg van 2 maanden, een derde maand extra bijbetaalt.

Is het verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken bij een verhuring?

Bij elke huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Deze plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt tijdens de periode dat de verhuurde ruimtes onbewoond zijn, oftewel binnen de eerste maand van bewoning. Zo’n plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de huidige situatie van de woning (bij aanvang van de huur), dit aangevuld met een ruime fotoreportage. Dit alles is van essentieel belang om latere discussies tussen huurder & verhuurder te voorkomen.  Deze plaatsbeschrijving dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden bij het registratiekantoor. Bij einde huur kan opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Door het vergelijken van beide plaatsbeschrijvingen kan de eventuele veroorzaakte schade door de huurder bepaald worden. Indien er schade is aan het betreffende pand kan een schadedossier door ons opgesteld worden waarop de herstellingskosten verduidelijkt worden.

Hoe kan ik het water en energie overzetten bij mijn verhuis?

Bij een huurwoning worden bij de plaatsbeschrijving, via onze externe partner Ifirma, de tellers opgenomen. Zij zorgen ervoor dat de overnamedocumenten worden ingevuld voor water en energie.

Voor water is er maar 1 maatschappij in Brugge, Farys, Ifirma stuurt dit overnamedocument met de opgenomen tellerstand door naar Farys. Vanaf die tellerstand en datum zal de watermaatschappij aan jou factureren.

Voor energie (elektriciteit en gas) vult Ifirma de overnamedocumenten in en dien je dit zelf aan je energieleverancier van keuze te bezorgen, zodat ze een contract kunnen opmaken. Via https://www.vreg.be/nl/energiecontract-en-leveranciers kan je een test doen, wat voor jou de voordeligste leverancier is. Ook als vertrekkende huurder dien je dit overnamedocument door te geven aan je energieleverancier, zo kunnen zij een slotfactuur opmaken.

Wat is een overnamedocument?

Dit is het document om water of energie over te zetten van de ene verbruiker naar de andere. Belangrijk hierbij is dat beide partijen hun gegevens aanvullen en hun handtekening plaatsen. Bij energie is het belangrijk om de EAN-codes en teller nummers in te vullen.

Wanneer weet ik of ik mag huren?

Hierop bestaat er helaas geen specifiek antwoord. Nadat alle bezoeken zijn doorgegaan geven we aan iedereen de kans om een kandidatuur in te dienen tot enkele dagen na het laatste bezoek. Dan stellen we alle binnengekregen kandidaturen voor bij de verhuurder die hiervoor ook de tijd krijgt om een beslissing te nemen. Of je nu gekozen bent of niet, in beide gevallen mag je van ons een antwoord verwachten. Zo kunnen we, indien nodig, samen verder op zoek gaan naar de perfecte huurwoning.

Meer lezen

 

Wanneer krijg ik de sleutel?

De sleutel kan worden overhandigd wanneer drie belangrijke zaken in orde zijn; de plaatsbeschrijving, de betaling van de 3 maanden huurwaarborg + 1e maand huur en het afsluiten van een brandverzekering. Als deze zaken geregeld zijn kunnen wij de sleutel afgeven en ben je trotse huurder van je nieuwe stek.

Syndic

Wat is het verschil tussen de syndicus en de rentmeester?

De syndicus beheert de gemeenschappelijke delen van een gebouw of groep van gebouwen in gedwongen mede-eigendom. Hij vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars, voert de beslissingen van de algemene vergadering uit, is verantwoordelijk voor het financieel en technisch beheer, en fungeert als aanspreekpunt voor de mede-eigenaars.

De rentmeester neemt ten behoeve van zijn opdrachtgever het beheer waar van onroerende goederen of onroerende rechten, met uitsluiting van syndicusactiviteiten. Hij vertegenwoordigt de eigenaar in relatie tot de huurder, aannemers, etc.

Meer lezen 

Wat is een Bijzondere Algemene Vergadering?

Buiten de jaarlijkse statutaire vergadering kan de syndicus steeds wanneer hij dit in het belang van de VME dringend en noodzakelijk acht, een extra (bijzondere) algemene vergadering bijeenroepen. Ook mede-eigenaars kunnen tot zulke vergadering oproepen. De wet voorziet dat wanneer één of meerdere eigenaars die tezamen minstens 1/5de van de totale gemeenschappelijke aandelen vertegenwoordigen (tenzij strengere bepalingen in de statuten worden voorzien), tot een bijzondere vergadering kunnen oproepen. Dit gebeurt middels de zorgen van de syndicus. Diegene die om de bijzondere vergadering verzoekt, meldt schriftelijk duidelijk het dagordepunt of punten die dienen te worden behandeld/waarover dient te worden beslist. Wanneer de syndicus onrechtmatig weigert dit te doen of aan de vraag verzuimt, dan kunnen de eigenaars aan de rechter vragen de vergadering te gelasten. Net zoals de algemene vergadering, dienen de modaliteiten met betrekking tot de oproeping te worden nageleefd. Verder gelden dezelfde regels als wanneer het om een statutaire vergadering zou gaan.

Wat is de raad van mede-eigendom?

Een Raad van Mede-Eigendom is een raad samengesteld uit een kleinere groep van mede-eigenaars. De belangrijkste bevoegdheid is het controleren van de werkzaamheden van de syndicus en het helpen bij het uitvoeren van zijn opdracht. De Raad van Mede-Eigendom moet jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden uitbrengen op de Algemene Vergadering. Zo zijn ook zij op de hoogte van de taken en werkzaamheden van de raad.

Meer lezen

Wat is de vereniging van mede-eigenaars?

Wanneer je een appartement koopt, word je niet enkel eigenaar van jouw appartement, maar ook mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen in het gebouw waarvan jouw appartement deel uitmaakt. Om de groep van mede-eigenaars juridische draagkracht te geven, wordt er een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) opgericht. Dit is een apart rechtspersoon. Elke mede-eigenaar is wettelijk verplicht om toe te treden tot de VME. Dit lidmaatschap wordt enkel beëindigd als het pand verkocht wordt. De vereniging van mede-eigenaars heeft maar 1 doel: het behouden en beheren van het gebouw. Om deze taak te vervullen bestaat de vereniging uit 4 verschillende organen:

  • De Algemene Vergadering
  • De syndicus
  • De Raad van Mede-Eigendom (RVM): enkel verplicht in grotere complexen van minstens 20 kavels
  • De rekencommissaris

Meer lezen

Mag ik bewakingscamera's hangen in de gemeenschappelijke delen?

Het is niet zomaar mogelijk om als individuele eigenaar een camera te voorzien in de gemeenschappelijke delen. Enerzijds moet dit goedgekeurd worden door de algemene vergadering en anderzijds zijn er wettelijke bepalingen waaraan moet worden voldaan. Deze wettelijke bepalingen werden beschreven in de Camerawet.

Meer lezen

Hoe werkt het Dobby-klantenportaal?

Dobby is een online assistent waarmee je vlot het beheer van je mede-eigendom opvolgt. Zowel het financiële als het technische aspect, alles vind je terug via het klantenportaal. . 

Alle info over uw eigendom kan u bekijken via de Dobby-app op uw smartphone of de website. 

Benieuwd wat het Dobby-klantenportaal allemaal kan? Bekijk dan hier meer. 

 

 

 

Hoe kan ik mijn voorkeur van communicatie wijzigen?

Via volgend formulier kan u uw voorkeur van communicatie doorgeven of wijzigen. 

 

Projectbegeleiding

Wat is een projectmakelaar?

Als projectmakelaar begeleiden wij verschillende partijen bij het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Onze activiteiten kunnen hierbij onderverdeeld worden in 3 categorieën: 

  • Het evalueren van potentieel te ontwikkelen sites, en het begeleiden van de grondeigenaar om een geschikte partij te zoeken die op deze site een ontwikkeling wenst te realiseren

  • Het begeleiden van een projectontwikkelaar om het “juiste” product te ontwikkelen op een gewenste locatie

  • Het verkopen van de uiteindelijke nieuwbouwwoningen- of appartementen aan de geschikte kopers (en waarbij wij – door al bij de beginfase betrokken te zijn – vaak onze klanten ‘in primeur’ op de hoogte kunnen brengen over toekomstige projecten)

Meer lezen