Raad van Mede-Eigendom vs. Vereniging van Mede-Eigenaars

synicus syndic immo delbecque

Woon je in een appartement of heb je er net een gekocht? Dan heb je waarschijnlijk al eens gehoord van de Raad van Mede-Eigendom (RVM) en de vereniging van mede-eigenaars (VME). Als syndicus van heel wat gebouwen merken we dat er vaak verwarring bestaat tussen deze 2 organen. Wij leggen het verschil uit:

Wat is de vereniging van mede-eigenaars (VME)?

Wanneer je een appartement koopt, word je niet enkel eigenaar van jouw appartement, maar ook mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen in het gebouw waarvan jouw appartement deel uitmaakt. Om de groep van mede-eigenaars juridische draagkracht te geven, wordt er een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) opgericht. Dit is een apart rechtspersoon. Elke mede-eigenaar is wettelijk verplicht om toe te treden tot de VME. Dit lidmaatschap wordt enkel beëindigd als het pand verkocht wordt. De vereniging van mede-eigenaars heeft maar 1 doel: het behouden en beheren van het gebouw. Om deze taak te vervullen bestaat de vereniging uit 4 verschillende organen:

  • De Algemene Vergadering
  • De syndicus
  • De Raad van Mede-Eigendom (RVM): enkel verplicht in grotere complexen van minstens 20 kavels
  • De rekencommissaris

1. De algemene vergadering

De VME houdt jaarlijks een algemene vergadering. Alle mede-eigenaars komen dan samen om beslissingen te nemen over het beheer en onderhoud van het gebouw. De syndicus neemt de organisatie van de algemene vergadering op zich. Tijdens de algemene vergadering worden de verschillende agendapunten overlopen en wordt erover gestemd. Alle beslissingen worden bij meerderheid genomen en zijn bindend voor alle mede-eigenaars.

De Algemene Vergadering beslist jaarlijks over het bedrag van het werkkapitaal. Dit is het jaarlijkse bedrag dat nodig is om de periodieke kosten van de gemeenschappelijke delen te betalen (bv.: verwarming, elektriciteit, verzekeringen, …). Het aandeel dat jij moet bijdragen aan dit werkkapitaal is afhankelijk van de grootte van jouw eigendom.

2. De syndicus

De syndicus wordt aangesteld door de mede-eigenaars en staat in voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en beheert de fondsen van de mede-eigendom. Ook het dagelijkse beheer en alle administratie van het gebouw neemt de syndicus op zich.

3. De raad van mede-eigendom

Een Raad van Mede-Eigendom is een raad samengesteld uit een kleinere groep van mede-eigenaars. De belangrijkste bevoegdheid is het controleren van de werkzaamheden van de syndicus en het helpen bij het uitvoeren van zijn opdracht. Deze raad is verplicht in elk gebouw die minstens 20 kavels bevat. Kelders, garages en parkeergarages worden niet meegerekend. Bestaat het gebouw uit minder dan 20 kavels? Dan zal de Algemene Vergadering beslissen of er al dan niet een Raad van Mede-Eigendom zal worden ingesteld, hiervoor is een ¾ meerderheid vereist.

De Algemene Vergadering kiest zelf het aantal leden van de Raad van Mede-Eigendom. Doorgaans wordt voor een ongelijk aantal gekozen om tot vlottere beslissingen te komen, want elke beslissing moet met een volstrekte meerderheid worden genomen. De Raad van Mede-Eigendom moet jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden uitbrengen op de Algemene Vergadering. Zo zijn ook zij op de hoogte van de taken en werkzaamheden van de raad.

4. De rekencommissaris

De rekencommissaris controleert het financiële beleid van de syndicus. Hij controleert de boekhouding en de rekeningen. De aanstelling van de commissaris gebeurt tijdens de Algemene Vergadering met de meerderheid van de stemmen. De verplichtingen en bevoegdheden van de commissaris zijn niet wettelijk bepaald, daarom wordt het aangeraden om dit op te nemen in het reglement van interne orde. Zo worden discussies over zijn taken vermeden.

RVM vs. VME

Wanneer je een appartement koopt behoor je dus automatisch tot de VME. Binnen deze vereniging wordt er een kleinere groep verkozen die samen de RVM vormen. Het grootste verschil tussen deze 2 organen is de aansprakelijkheid. De VME is een apart rechtspersoon. Bij de RVM is dit niet het geval waardoor de afzonderlijke leden aansprakelijk zijn. Voor deze raadsleden kan dan een bijkomende burgerlijke aansprakelijkheidspolis afgesloten worden.

Heb jij nog vragen over de VME of RVM? Aarzel dan niet ons te contacteren. Wij helpen jou graag verder:

📞 050 45 03 45
📧 info@delbecque.immo