Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen in Brugge

pand verhuurd delbecque

Verhuur je een woning in Brugge die ouder is dan 20 jaar? Dan ben je vanaf dit jaar verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen. Dit attest bewijst dat een woning op het moment van het kwaliteitsonderzoek voldoet aan de minimale veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidseisen.

Verplichting

De Stad Brugge wil een kwaliteitsgarantie geven aan de Brugse Huurmarkt. Om dit te verwezenlijken is het voor verhuurders sinds 1 januari 2022 verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen voor huurwoningen ouder dan 20 jaar. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: ‘We willen dat het overal in Brugge aangenaam wonen is. Dat moet een basisvoorwaarde zijn voor zowel jong als oud.”

Door het conformiteitsattest te verplichten voor alle nieuwe verhuringen en terbeschikkingstellingen wordt deze toegevoegd aan de formaliteiten die horen bij een huurderswissel (net zoals de verplichting van het EPC in het verleden werd opgelegd).

Wat betekent dit voor jou als verhuurder?

Is jouw woning ouder dan 20 jaar? Dan raden we je aan om eerst zelf na te gaan of de woning voldoet aan alle normen en om eventuele gebreken al aan te pakken. Wonenvlaanderen.be heeft een uitgebreid document opgemaakt waarin je alle woningkwaliteitsnormen kunt terugvinden.
De 5 meest voorkomende gebreken zijn:

  • Ontbreken van rookmelders
  • Te lage borstweringen aan de ramen
  • Geen of gebrekkige verluchting in een ruimte met gaskachel of – ketel
  • Wasmachines die te dicht bij een bad of douche geïnstalleerd zijn
  • Stopcontacten met een niet-aangesloten aardingspen.

Nadat je eventuele gebreken hebt opgelost, kan je een onderzoek voor het verkrijgen van een conformiteitsattest aanvragen via www.brugge.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen. Een woningcontroleur zal dan nagaan of de woning voldoet aan de voorgestelde kwaliteitsnormen. De controle duurt gemiddeld 1 uur en kost €90 (gratis voor OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor). Na het onderzoek krijg je een brief met de resultaten van de controle. Binnen de 60 dagen beslist de burgemeester of je een conformiteitsattest krijgt. Dit attest blijft 10 jaar geldig. Het kan zijn dat de verhuurder wordt doorverwezen naar het woon-of energieloket voor bijkomende adviezen rond renovatiepremies of een gratis renovatiescan.

Volledige ontzorging van jouw verhuring

Naast het conformiteitsattest komt er nog heel wat kijken bij het verhuren van een pand. Naast de effectieve verhuring, is een goede opvolging achteraf ook heel belangrijk. Zo moet je steeds attesten, verzekeringen en wetgeving opvolgen, bereikbaar zijn voor de huurders bij problemen, noodzakelijk onderhoud van het pand uitvoeren en betalingen en afrekeningen controleren. Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Dan begeleiden we je graag in dit proces! Door voor onze beheersformule te kiezen, zorgen wij voor een volledige ontzorging. Geen stress meer rond het administratief, communicatief, technisch en financieel beheer van jouw pand! Bovendien zorgen wij voor een permanente evaluatie van het rendement zodat jouw investering optimaal benut wordt! Graag meer informatie over hou wij te werk gaan? Neem snel contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!