Wijzigingen registratierechten: dit betekent het voor jou!

verkooprechten verkoopovereenkomst makelaar delbecque

De septemberverklaring bracht in 2021 een grote verrassing met zicht mee. De verkooprechten zouden een heuse metamorfose ondergaan. In december werd in het Vlaams Parlement de hervorming definitief goedgekeurd. Dit was de laatste stap in het goedkeuringstraject en sinds 1 januari 2022 is de hervorming van het verkooprecht (‘de registratierechten’) definitief van kracht gegaan. In dit artikel vatten we de belangrijkste verandering voor jou samen.

Eerste kopers van de enige gezinswoning

De registratierechten bij de aankoop van de enige gezinswoning dalen van 6% naar 3%. Dit komt neer op een besparing van €3.000 per schijf van €100.000 voor first-time buyers. Wanneer je de enige gezinswoning ingrijpend energetisch zal renoveren of wanneer er sprake is van sloop en heropbouw, zakt het tarief van 5% naar 1%. Ook bij de rechtenvermindering voor bescheiden woningen (max. aankoopprijs van €220 000 of €240 000 in de kernsteden) vinden er veranderingen plaats. De rechtenvermindering blijft bestaan, maar zal dalen van €5600 naar €2800.

Doorstromers die een nieuwe enige gezinswoning aankopen

Om de tariefverlaging van 6% naar 3% te financieren wordt de meeneembaarheid afgeschaft met een overgangsperiode van 2 jaar. Dit betekent dat doorstromer tot en met 31 december 2023 de keuze zullen hebben tussen (1) het nieuwe 3%-tarief zonder mogelijkheid van meeneembaarheid en (2) het huidige 6%-tarief met toepassing van meeneembaarheid. Vanaf 1 januari 2024 zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het zuiver het 3%-tarief. Hierbij wordt enkel gekeken naar de datum van de authentieke akte.

Tolerantie van het causaal verband

Deze nieuwe gunsttarieven gelden enkel voor de enige gezingswoning, maar een koper kan zich nog steeds beroepen op de tolerantie van het causaal verband. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met een woning of bouwgrond waarvan de koper eigenaar is, als de koper zich ertoe verbindt om die binnen een bepaalde termijn na de datum van de authentieke akte van de aankoop van de nieuwe gezinswoning volledig te vervreemden. Die termijn werd vanaf 1 januari 2022 verdubbeld (2 jaar i.p.v. 1 jaar).

Koper van een tweede verblijf, investeringseigendom, bouwgrond, kantoor of nieuwbouw

Hier stijgt het standaardtarief voor de registratierechten van 10% naar 12%. Dit nieuwe standaardtarief is niet alleen van toepassing op de aankoop van een niet-enige woning maar ook bij de aankoop van een bouwgrond, niet-residentieel vastgoed (winkel, kantoor, …) en nieuwbouw (voor nieuwbouw blijft de gunstige regeling van 6% btw wel nog gelden (tot 31/12/2022)). Er wordt een uitzondering gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden. Voor deze vastgoedtypes blijft het tarief van 10% behouden.

Vragen?

Is het nog niet helemaal duidelijk welk tarief nu voor jou geldt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we helpen je graag verder.