Nieuwbouw aan 6% BTW? Lees er alles over

Recent werd het wetsontwerp goedgekeurd omtrent de uitbreiding van de toepassing van het BTW-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van een woning, en dit tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, dewelke een zeer positieve impact kan hebben bij de aankoop van een onroerend goed. Hieronder geven we graag wat meer duiding, en wat dit voor u kan betekenen.

In een aantal centrumsteden in België, waaronder Brugge, bestond er reeds een mogelijkheid om een eigendom aan te kopen, af te breken en hierop een nieuwbouw te bouwen aan 6% BTW, en deze regelgeving blijft ook van toepassing in deze steden! Maar met het nieuwe wetsontwerp wordt de regel tijdelijk verder uitgebreid naar alle andere Belgische steden (mits aan verschillende voorwaarden te voldoen).

Vernieuwbouw:

Belangrijk is bovendien dat het verlaagde tarief ook kan worden toegepast bij “vernieuwbouw”, waarbij eerst een bestaand gebouw wordt afgebroken door de projectontwikkelaar, dewelke dan plaatsmaakt voor nieuwbouwwoningen – en/of appartementen. Indien het project en de projectontwikkelaar in aanmerking komen
voor de toepassing van de regel (oa. een maximale oppervlakte van 200m² per entiteit), dan kan u als koper in aanmerking komen voor het tarief van 6% BTW voor alle opeisbare facturen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • U koopt aan als natuurlijk persoon, en dus niet via een vennootschap (*)
  • U koopt de woning of het appartement aan als ‘enige en eigen gezinswoning’ (en waarbij u de tijd krijgt om de huidige woning te verkopen tot 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de nieuw gebouwde woning).
  • Het eigendom zal voor meer dan 50% voor bewoning worden gebruikt
  • U zal uw domicilie plaatsen in de woning of het appartement van zodra deze afgewerkt is, en zal uw domicilie daar ook aanhouden tot 31 december van het vijfde jaar na de eerste ingebruikname

Verder is het ook zo dat projecten die momenteel reeds in aanbouw zijn ook nog in aanmerking kunnen komen. Indien het project hiervoor in aanmerking komt, en de projectontwikkelaar binnen een bepaalde termijn een verklaring hiervoor indient, dan zullen de facturen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 ook aan slechts 6% BTW aangerekend kunnen worden indien u als koper ook aan alle voorwaarden voldoet.

Een groot aantal van de nieuwbouwprojecten die wij aanbieden zullen gebruik kunnen maken van deze regel, zoals Abdijbeke TinaSandweghe en Leopold!

Zelf bouwen?

Wie zelf een eigendom aankoopt, dit eigendom afbreekt en hier nadien een nieuwbouwwoning (met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m²) realiseert, zal tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 ook aan 6% BTW kunnen bouwen, mits aan dezelfde voorwaarden als koper te voldoen.

Opgelet: Indien je in Brugge (of één van de andere centrumsteden) aankoopt, afbreekt en bouwt, blijven de oorspronkelijke regels gelden die voor de 32 centrumsteden gelden, en waarbij er géén maximale bewoonbare oppervlakte geldt om gebruik te kunnen maken van deze gunstmaatregel.

Contacteer ons om meer informatie te verkrijgen hierover en/of te bekijken welke nieuwbouwprojecten en andere eigendommen in aanmerking kunnen komen om van deze regel gebruik te maken!

📞 050 45 03 45

📧 info@delbecque.immo

 

 

* Indien u aankoopt om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 15 jaar, dan kan u ook van het gunstige BTW-tarief genieten bij aankoop via een vennootschap (of als natuurlijk persoon).