(Ver)kopen in 2022? Dit verandert er voor jou!

Van plan om dit jaar een woning te kopen/verkopen? Dan houd je best rekening met een aantal veranderingen. Zoals elk jaar zijn er ook in 2022 een aantal nieuwe regels op vlak van normen, premies en verplichtingen doorgevoerd in de vastgoedwereld. Wij geven jou alvast een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Hervorming registratierechten

Koop je dit jaar een nieuwe woning en is dit je enige en eigen woonst? Dan betaal je daar nog maar 3% registratierechten op in plaats van 6%. Als je die woning ook nog ingrijpend energetisch wilt renoveren (binnen de vijf jaar) , betaal je zelfs nog maar 1% registratierechten.

Ben je van plan om te bouwen of te investeren in een tweede woning?  Dan moet je rekening houden met een stijging van 10% naar 12% voor de aankoop van bouwgrond, een investeringspand of een tweede verblijf.

Bijkomend wordt de meeneembaarheid afgeschaft, met een overgangsperiode van 2 jaar. Tot en met 31 december 2023 kan je als overgangsmaatregel kiezen tussen de nieuwe tarieven zonder meeneembaarheid of de oude tarieven met meeneembaarheid. Twijfel je over de beste keuze voor jouw persoonlijke situatie? Vraag advies aan onze makelaars!

Verplichte schatting bij hypothecaire lening

Lenen bij de bank voor je nieuwe woning? Dan geldt vanaf 2022 de geschatte waarde van de woning als basis, en niet meer de aankoopprijs. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de stijging van de vastgoedprijzen onder controle blijft. Op deze manier kan de bank meer eigen inbreng vragen als blijkt dat het aankoopbedrag de reële waarde van het pand overschrijdt. Banken zullen hier op verschillende manieren mee omgaan. Informeer je dus goed bij jouw bank!

Recent EPC nodig bij verkoop woning

In 2019 werd het energieprestatiecertificaat reeds vernieuwd om kopers meer informatie te geven over de energiezuinigheid van een woning. Vanaf 1 januari 2022 zijn bij de verkoop van een woning of appartement enkel die EPC’s geldig (opgemaakt na 1 januari 2019).

De regeling is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden. Ook wanneer een compromis nog in 2021 werd getekend, maar waarvan de notariële akte in 2022 werd verleden, wordt de nieuwe regeling gevolgd.

Sinds 2021 zijn aan het EPC ook 2 belangrijke financiële voordelen gekoppeld:

  • EPC-labelpremie
  • Renteloze renovatiekrediet

Voor deze voordelen is een EPC opgemaakt vanaf 2019 nodig. Op die manier is de koper steeds correct geïnformeerd met een recent EPC.

Strengere regels voor stookolieketels

Het gebruik van stookolieketels wordt vanaf 2022 strenger gereglementeerd.
Bij ingrijpende energetische renovaties en nieuwbouw mogen er geen stookolieketels meer geplaatst of vervangen worden. Ook in bestaande gebouwen zal het vanaf die datum niet meer mogelijk zijn om een stookolieketel door een andere te vervangen, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is.

! Met het vervangen van een stookolieketel wordt alleen het vervangen van de volledige installatie bedoeld en niet van bepaalde onderdelen. !

Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een administratieve geldboete!

Het asbestattest komt eraan

Verkoop je een woning die ouder is dan het bouwjaar 2001? Dan zal je een asbestattest nodig hebben. De Vlaamse regering wil tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig maken door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen. De definitieve datum voor de inwerkingtreding van het asbestattest ligt nog niet vast, in het voorjaar van 2022 zal de timing gekend zijn.

Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen

Wie in 2022 eigenaar wordt van een niet-residentieel gebouw (of delen van het gebouw), zal (binnen de vijf jaar na het verwerven) aan energiebesparende maatregelen moeten voldoen op vlak van dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties.

Daarbovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2022 een energielabel C of beter behalen en moeten grote niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien. Daarnaast zal in de loop van het voorjaar van 2022 ook een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen worden goedgekeurd.

Sloop en heropbouw nog steeds aan 6%? 

In principe loopt eind 2022 de tijdelijke maatregel af waarbij er een verlaagd btw-tarief van 6% geldt bij sloop en heropbouw. Omdat deze tijdelijke maatregel past in het nieuwe klimaatplan, wil Vlaanderen dit graag verlengen. Aangezien Btw  een federale materie is, is het nog wachten op een officieel besluit.

 

Heb je vragen over welke impact deze veranderingen hebben op jouw persoonlijke situatie? Neem contact met ons op, onze makelaars helpen je graag verder!

📞 050 45 03 45

📧 info@delbecque.immo