ReNUveren? Dit moet je weten

ReNUveren, wat is dat?

Je zag de grootschalige mediacampagne van de Vlaamse overheid waarschijnlijk al passeren. Dit jaar maakt de Vlaamse Regering maar liefst 300 miljoen euro vrij om de Vlaamse renovatiestrategie vorm te geven. Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning en deze grondig gaat renoveren, kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor een grondige renovatie van de woning of het appartement. En iedereen met een woning met een slecht energielabel die deze binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan een EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen bij Fluvius. Met de campagne wil de Vlaamse overheid een versnelling hoger schakelen in het bouwen en verbouwen van energiezuinige woningen in Vlaanderen.

Renteloze renovatiekrediet

Wie in Vlaanderen vanaf 2021 een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbeterd, kan beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Ook voor een tweede verblijf of een pand dat u later wilt gaan verhuren kan een renteloze renovatiekrediet aangevraagd worden. Wanneer u dit krediet afsluit engageert u zich als eigenaar om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B.  Met een recent Energieprestatiecertificaat (EPC) kunt u aantonen dat de woning een slechte energieprestatie heeft bij aankoop. Alleen EPC’s die opgemaakt zijn vanaf 2019 komen in aanmerking voor het renteloze renovatiekrediet.

Hoeveel kan ik renteloos lenen?

Hoeveel je kunt lenen hangt af van hoe energiezuinig de woning wordt en of het om een huis of appartement gaat. Wie zijn woning binnen de 5 jaar naar label A brengt kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie een appartement binnen de 5 jaar naar label A brengt kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Hierbij geldt een resultaatsverplichting. Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

 

Renteloos renovatiekrediet Woning E/F Appartement D/E/F
Naar label C 30.000 euro Nvt
Naar label B 45.000 euro 30.000 euro
Naar label A 60.000 euro 45.000 euro

Hoe vraag ik het renteloos renovatiekrediet aan?

U kan een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij uw bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning. Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt kan bij zijn lokaal energiehuis terecht voor een gelijkaardig renovatiekrediet (= energielening+). Bij een energielening+ wordt er niet met een rentesubsidie gewerkt, maar wordt de lening bij aanvang renteloos toegekend.

EPC-labelpremie

Voor de grondige energetische renovatie van een woning met een slechte energieprestatie kunt u vanaf 2021 een EPC-labelpremie aanvragen. U moet uw woning of appartement dan zo grondig renoveren dat het EPC-label aanzienlijk verbetert. Het nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen vijf jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning of het appartement voor de renovatiewerken over een label D, E of F beschikte. Als dat EPC is opgemaakt in 2019 of 2020, moet het nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026. De EPC-labelpremie bedraagt maximaal 5000 euro voor woningen en maximaal 3750 euro voor appartementen.

Geniet NU van deze steunmaatregelen en maak uw woning energiezuiniger, want bij energiezuinige gebouwen wint iedereen: de eigenaars, de bouwsector én het klimaat. Heeft u nog vragen over het renteloze renovatiekrediet of de EPC-labelpremie? Surf dan naar www.energiesparen.be/renuveer voor alle informatie.

 

Bron: energiesparen.be – cib.be – overheid.vlaanderen.be