Renteloze energielening tot 60.000 euro voor nieuwe eigenaars

Renteloze lening

Wie een huis of appartement koopt of erft en renovaties uitvoert om de energiezuinigheid te verbeteren, kan vanaf dit jaar een renteloze lening krijgen tot 60.000 euro. In het verleden kon er al gebruik gemaakt worden van een renteloze lening, maar die was beperkt. Alleen wie onder een bepaalde inkomensgrens zat kon zo’n lening krijgen en voor maximum 15.000 euro. Vanaf dit jaar wordt dit dus uitgebreid tot 60.000 euro, ongeacht je inkomen. De vereiste is wel dat je binnen de 5 jaar na de transactie de woning energiezuiniger maakt. Het doel van de Vlaamse overheid is om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuinig te krijgen. Hiervoor moeten nog meer dan 95% van de woningen worden aangepakt.

Voorwaarden

Het renovatiekrediet is renteloos omdat de interesten 1 keer per jaar automatisch door de Vlaamse overheid worden terugbetaald onder de vorm van een rentesubsidie. Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning. Aanvullend bij het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B. Het hypothecaire renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van de woning.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel je kunt lenen hangt af van hoe energiezuinig de woning wordt. Ook verschillen de bedragen naargelang het om een huis of appartement gaat.  Wie zijn woning binnen de 5 jaar naar label A brengt kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie een appartement binnen de 5 jaar naar label A brengt kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Hierbij geldt een resultaatsverplichting. Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

 

Renteloos renovatiekrediet Woning E/F Appartement D/E/F
Naar label C 30.000 euro Nvt
Naar label B 45.000 euro 30.000 euro
Naar label A 60.000 euro 45.000 euro

 

Hoe vraag ik de rentesubsidie aan?

U kan een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij uw bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning? Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt kan bij zijn lokaal energiehuis terecht voor een gelijkaardig renovatiekrediet (= energielening+). Bij een energielening+ wordt er niet met een rentesubsidie gewerkt, maar wordt de lening bij aanvang renteloos toegekend.

Benieuwd hoe energie(on)zuinig uw woning is?

Via mijnBENOvatie.be kan je een BENOvatietest doen om te ontdekken hoe energie(on)zuinig uw huidige woning is, waar het nog beter kan en wat je precies kan doen om je energieprestaties te verbeteren.

 

Bron: energiesparen.be