Update vastgoedinfo 2024

Een nieuw jaar brengt vaak nieuwe regels met zich mee, en 2024 is daarop geen uitzondering. De vastgoedmarkt staat voor enkele veranderingen die een directe impact kunnen hebben op uw financiën en vastgoedinvesteringen, zoals onder andere volgende zaken:

Eén btw-regeling voor sloop en heropbouw:

Vanaf 2024 geldt er een uniforme btw-regeling voor wie besluit te slopen en herop te bouwen. Voorheen waren er twee verschillende regelingen, afhankelijk van de locatie van de kavel. Nu komt er één permanente regeling voor het hele land, maar het verlaagde btw-tarief van 6 procent is enkel van toepassing op aannemingscontracten tussen particuliere bouwheren en aannemers. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan dit gunstregime, waaronder een bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 vierkante meter voor de herbouwde woning.

Er is momenteel wel nog een overgangsmaatregel, waarbij er bij verschillende reeds lopende nieuwbouwprojecten dit jaar alsnog een mogelijkheid is om aan 6% BTW aan te kopen, zoals onze projecten Boevrie, Avenue, Kaai 30, Cornelia en Gulden Roos.

Vlaamse premie voor sloop en heropbouw:

Voor degenen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief, is er alsnog goed nieuws. De Vlaamse sloop/heropbouwpremie van 10.000 euro is verlengd voor omgevingsaanvragen vanaf 2024. Het kan nu voor het volledige Vlaamse grondgebied worden aangevraagd, met enkele extra eisen zoals geen aansluiting meer op het aardgasnet.

Nieuwe verplichtingen voor EPC-certificaten:

Alle appartementsgebouwen moeten nu een Energieprestatiecertificaat (EPC) hebben voor de gemeenschappelijke delen. Dit certificaat geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen en collectieve installaties zijn, los van verkoop of verhuur.

Aanpassingen aan MijnVerbouwPremie:

MijnVerbouwPremie, de premie voor renovatie en energiebesparende investeringen, loopt door in 2024. Het bedrag van de premie hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het type gebouw. Er zijn tijdelijk verhoogde premiepercentages voor eigenaars-bewoners uit de middelste en laagste inkomenscategorie, verlengd tot eind 2024.

Meeneembaarheid van betaalde registratierechten:

In het Vlaams Gewest kunnen mensen die hun eerste gezinswoning verkopen om een andere te kopen, niet langer gebruikmaken van de meeneembaarheid van de registratiebelasting. Deze regeling doofde uit sinds begin 2022.

 

Ook in 2024 begeleiden wij jullie heel graag verder in kader van al jullie vastgoedvragen, en dit zowel op vlak van verkoop, verhuur, beheer en syndic.