Slopen en heropbouwen aan 6% BTW? Wanneer wel en niet?

Bij de bouw of aankoop van een nieuwbouwwoning betaalt men normaalgezien 21% BTW op de constructiewaarde. De voorbije jaren waren er mogelijkheden om nieuwbouw toch (al dan niet gedeeltelijk) aan 6% BTW te kopen of bouwen, zelfs wanneer er werd aangekocht van een projectontwikkelaar, maar eind vorig jaar werd beslist om die tijdelijke maatregel niét te verlengen. Daarenboven bleken er ook verschillende BTW-regelingen te bestaan, afhankelijk van als het perceel waarop de nieuwbouw gebouwd werd al dan niet in één van de 32 centrumsteden werd gebouwd of niet. 

Sinds 2024 werd er een nieuwe permanente regeling ingevoerd voor het hele land. Maar daarop was heel wat kritiek van (onder andere) de vastgoedsector, omdat deze enkel voor particulieren zou gelden, en hierdoor projecontwikkelaars en private investeerders uitgesloten zouden worden van het verlaagde BTW-tarief, wat dan weer nadelig zou kunnen zijn voor de huurmarkt.  

In maart 2024 werd daarom nog een aanpassing aan de regeling doorgevoerd, waardoor het verlaagde BTW-tarief nu toch terug ingevoerd werd voor bouwheren van woningen die bestemd zijn voor verhuur

Wanneer komt iemand nu wel of niet in aanmerking om gebruik te maken van het verlaagde BTW-tarief? Hieronder kunt u enkele situaties terugvinden die zich kunnen voordoen: 

Ik ben een particulier, en koop een eigendom om af te breken en herop te bouwen, om er nadien zelf in te gaan wonen: Verlaagd BTW-tarief is mogelijk!

Wanneer je als particulier een oud pand afbreekt en heropbouwt kan dit aan 6% BTW, indien je aan enkele voorwaarden voldoet:

  • Je dient als particuliere bouwheer een aannemingscontract te sluiten met een aannemer
  • Het moet over jouw enige en eigen gezinswoning gaan
  • De maximale bewoonbare oppervlakte van de nieuwe woning bedraagt 200m²
  • Zodra de woning in gebruik genomen kan worden, moet je er gaan wonen en er zich domiciliëren
  • Men moet voor minstens 5 jaar aan deze voorwaarden voldoen

Ik koop een nieuwbouwwoning- of appartement via een projectontwikkelaar om er zelf te gaan wonen: Verlaagd BTW-tarief is slechts in enkele gevallen mogelijk!

Met de nieuwe regeling valt een aankoop van een nieuwbouwappartement of -woning via een ontwikkelaar niét meer in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief (aangezien de ontwikkelaar geen particulier is). Er moet in dat geval 21% BTW betaald worden.

Belangrijke opmerking: Er is echter wel een tijdelijke overgangsmaatregel, waarbij projecten waarvan de omgevingsvergunning aangevraagd werd vóór 01/07/2023 toch nog in aanmerking komen voor een aankoop met 6% BTW (indien je als koper aan alle voorwaarden voldoet), en dit voor alle facturen die uitgeschreven worden tegen uiterlijk 31/12/2024. 

Zo komen onze nieuwbouwprojecten Boevrie, Cornelia, Kaai 30, Avenue, Gulden Roos en Spermaliestraat nog in aanmerking voor deze maatregel. Contacteer ons voor meer info hierover

Ik koop een pand om af te breken en herop te bouwen en nadien te verhuren: In sommige gevallen kan je toch aankopen aan het verlaagde BTW-tarief!

Met de nieuwe regeling sinds Maart 2024 kunnen particulieren én professionelen toch in aanmerking komen om af te breken en herop te bouwen aan 6% BTW, indien je aan enkele voorwaarden voldoet:

  • De bewoonbare oppervlakte mag niet groter zijn dan 200m²
  • Het gebouw of de entiteiten moeten voor minstens 15 jaar verhuurd worden, en de huurder dient verplicht zijn hoofdverblijfplaats te plaatsen in het gehuurde goed en er ook zijn domicilie te hebben. Indien men voor het verstrijken van de 15 jaar beslist om niet meer te verhuren, zal men alsnog de BTW moeten terugbetalen voor de periode dat u niét aan de voorwaarden voldoet. 
  • De bouwheer moet ook de verhuurder zijn. De persoon die verhuurt moet dus ook dezelfde zijn als deze die de afbraak en heropbouw heeft gedaan. Een appartement kopen van een projectontwikkelaar om nadien te verhuren komt dus niét in aanmerking (zie ook verder).

Ik koop nieuwbouwvastgoed via een ontwikkelaar om te verhuren: Geen verlaagd BTW-tarief van toepassing!

In dit geval is een aankoop met 6% BTW niet mogelijk, aangezien de persoon die afbreekt en heropbouwt dezelfde persoon moet zijn als de verhuurder, wat in dit voorbeeld niet het geval is. Enkel de projectontwikkelaar zélf kan van het gunsttarief gebruik maken als hij zelf zou verhuren. 

 

Heeft u meer vragen hierover, of wenst u meer informatie over onze nieuwbouwprojecten? Contacteer ons

 

Bron: De Tijd