Het belang van herstellen elastische voegen | Delbecque
Zoeken

Het belang van herstellen elastische voegen

Binnen de gebouwen waar wij optreden als beheerder en syndicus zien we vaak problemen in verband met elastische voegen optreden. Om hier een duidelijk antwoord op te bieden schreven we onderstaand artikel. We beschrijven waarom elastische voegen soms vervangen moeten worden, wie hiervoor verantwoordelijk is en op welke manier je dit het beste kunt doen.

Waarom moeten elastische voegen vervangen worden?

Elastische voegen zijn gemaakt van elastisch materiaal, waardoor ze zorgen voor een goede lucht- en waterdichte afdichting. Door ouderdom kunnen er kiertjes ontstaan waardoor de voegen hun effectiviteit verliezen. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ is het belangrijk dat de voegen goed gecontroleerd en indien nodig vervangen worden. Zo voorkom je ernstige waterschade en dure herstellingswerken!

Wie is verantwoordelijk voor het herstellen van elastische voegen?

In het Vlaamse woninghuurdecreet staat dat “de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is”. Dit wil zeggen dat de verhuurder gedurende de hele overeenkomst de nodige herstellingen moet uitvoeren behalve het normale onderhoud dat ten laste van de huurder valt. Onder het normale onderhoud valt ook het vervangen of herstellen van de elastische voegen in de badkamer. Het is dus de huurder die verantwoordelijk is voor het controleren van de effectiviteit van de silicone en indien nodig vervangt of herstelt. Wanneer er waterschade ontstaat omdat de huurder deze herstelling niet heeft uitgevoerd, zullen de kosten voor het herstellen van de waterschade ten laste van de huurder zijn.

Het is echter belangrijk om hierbij te vermelden dat de oorzaak van het loskomen van de elastische voegen goed onderzocht moet worden. Indien dit na verloop van tijd (ongeveer 2 jaar) los begint te komen door normaal gebruik dan valt dit onder het normale onderhoud ten laste van de huurder. Wanneer de oorzaak echter niet het normaal gebruik is, maar bijvoorbeeld het verkeerd plaatsen van een douchebak is, dan valt dit onder de herstellingen ten laste van de eigenaar. Immo Delbecque zal u hierbij, als syndicus en beheerder, professioneel begeleiden.

Hoe elastische voegen vervangen?

Gemiddeld gezien moeten de elastische voegen om de 2 jaar vervangen worden. Dit kan natuurlijk voeger of later, afhankelijk van de staat van de elastische voegen. Aangezien het heel belangrijk is dat de elastische voegen op een correcte manier aangebracht worden, is het aan te raden om hiervoor beroep te doen op een professionele aannemer. Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van deze voegen zal ongeveer 1u of 1u30 in beslag nemen. Hierna kan je er zeker van zijn dat de voegen op een correcte manier aangebracht zijn en dat er geen waterschade zal ontstaan. Had u graag meer informatie gewenst over het vervangen van de elastische voegen? Immo Delbecque geeft u graag professioneel advies op maat van uw situatie.

Bij extra vragen omtrent elastische voegen of kosten ten laste van huurder/verhuurder kunt u ons altijd contacteren