Het asbestattest: Een nieuwe verplichting bij verkoop | Delbecque
Zoeken

Het asbestattest: Een nieuwe verplichting bij verkoop

Bij de verkoop van een eigendom zijn heel wat attesten noodzakelijk, zoals een bodemattest, energieprestatiecertificaat (EPC), vastgoedinfo, enz. 

Binnenkort zal bij de verkoop van een pand die gebouwd is vóór het jaar 2000 ook nog een nieuw attest verplicht worden, namelijk het asbestattest. Dit is een verkorte versie van een asbestinventaris, die opgemaakt wordt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Indien er nog geen asbestinventaris aanwezig is, zal deze vooraf eerst opgemaakt moeten worden door de asbestdeskundige. 

Enkele aandachtspunten:

  • Concreet zal de verplichting gelden voor verkoopovereenkomsten die getekend worden vanaf 23 november 2022
  • Deze attesten zullen niet alleen noodzakelijk zijn bij de verkoop van een woning, maar ook bij appartementen, winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen, …
  • Bij een appartement zullen zelfs 2 attesten noodzakelijk zijn: (1) een attest van de privatieve kavel, en (2) een attest van de gemeenschappelijke delen (vanaf 01/01/2025)!
  • Niet alleen bij verkoop zal deze verplichting gelden, maar ook bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Erfenissen, schenkingen en onteigeningen zijn evenwel niet onderworpen aan de informatieplicht.
  • De verplichting geldt niét bij verhuur
  • Vanaf 2032 zal een dergelijk attest niet alleen verplicht zijn bij verkoop, maar zal elk pand met een bouwjaar van 2000 of vroeger over een dergelijk attest moeten beschikken!

Bron: CIB