Energienormen vanaf 2023: dit moet je als mede-eigenaar onthouden

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat vanaf 2030 nieuwe energienormen van kracht zullen zijn voor appartementsgebouwen. Deze normen vereisen dat woningen een minimaal EPC-label behalen om bewoond of verhuurd te mogen worden. Om deze normen te bereiken, is effectieve communicatie binnen het mede-eigendom essentieel. Wij zetten de belangrijkste aspecten om aan de energienormen te voldoen op een rij.

Welk label moet je halen?

Om aan de energienormen te voldoen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het tijdspad en de vereiste labels. De energienorm zal gelden vanaf 1 januari 2030. Voldoet een gebouw nu nog niet, dan heb je als eigenaar iets meer dan 6 jaar tijd om het label te halen. De regering heeft voldoende tijd voorzien om te garanderen dat er indien noodzakelijk werken aan de gemeenschappelijke delen gerealiseerd kunnen worden. 

Omdat rijwoningen en appartementen minder warmteverliesoppervlakte hebben en hun EPC-scores gemiddeld lager liggen, wordt het ambitieniveau daar hoger gelegd. Voor rijwoningen en appartementen geldt dat vanaf 2030 energielabel D vereist is. Halfopen en vrijstaande woningen moeten tegen die tijd label E behalen.

Gevolgen van inbreuken

Het niet naleven van de energienormen kan ernstige gevolgen hebben. Inbreuken worden beschouwd als gebrek categorie II en kunnen leiden tot de ongeschiktheid van de woning. Wanneer een woning niet voldoet aan de vereiste energielabels, kan de burgemeester de ongeschiktheid uitspreken. Dit kan leiden tot verschillende consequenties, zoals het nietig verklaren van huurcontracten, extra belastingen en mogelijke fiscale gevolgen.

Regeling voor tussentijdse werken

Het implementeren van energiebesparende maatregelen in mede-eigendommen kan een uitdagende taak zijn. Om eigenaars en beheerders te ondersteunen, wordt verwacht dat de Vlaamse overheid een flankerend beleid zal invoeren. Dit beleid kan financiële steun omvatten voor verhuurders en begeleiding bieden bij renovatietrajecten.

Minimaal gebouwlabel

Recente toevoegingen aan het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) hebben ook betrekking op appartementsgebouwen. Vanaf 2030 wordt voorgesteld dat er een apart traject wordt gevolgd waarbij een minimaal gebouwlabel wordt opgelegd aan het hele appartementsgebouw, los van de individuele verkoop. De concrete invulling van dit traject zal in het voorjaar van 2024 vastgelegd worden in de regelgeving. Daarin zullen de specifieke vereisten voor een C-, B- of A-label duidelijk omschreven staan. 

Wel is al duidelijk dat een C-gebouwlabel zodanig moet zijn dat appartementen in een C-gebouwlabel-appartementsgebouw kunnen voldoen aan de individuele energienormen tegen 2030. Dit komt overeen met een D-label voor een individueel appartement, op voorwaarde dat alle privéwerken, zoals het plaatsen van dubbele beglazing, worden uitgevoerd.

Het behalen van het gebouwlabel is een collectieve verantwoordelijkheid van alle mede-eigenaars. Zelfs als sommige eigenaars al een A- of B-label hebben, is het belangrijk dat het hele gebouw tegen 2050 aan de normen voldoet. Dit vereist nauwe samenwerking en communicatie tussen alle mede-eigenaars. Het is aan te raden om een plan op te stellen waarin duidelijk wordt welke energiebesparende maatregelen moeten worden genomen en tegen welke termijnen. Door gezamenlijk aan de verbouwingen te werken, kunnen de kosten worden gedeeld en kan de energie-efficiëntie van het gebouw als geheel worden verbeterd.