Moet ik mijn stoep sneeuwvrij maken? | Delbecque
Zoeken

Moet ik mijn stoep sneeuwvrij maken?

sneeuw

Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn in Brugge verplicht om de stoep en greppel gelegen voor de panden of percelen sneeuwvrij te maken. Wie deze verplichting niet nakomt, riskeert een gemeentelijke administratieve geldboete. Als er slachtoffers vallen, riskeert u nog eens aansprakelijk te worden gesteld.

Wie is er verantwoordelijk?

 • Bij een privéwoning: De bewoner van de woning (huurder of eigenaar) maakt de stoep sneeuwvrij.
 • Bij een appartementsgebouw: Alle mede-eigenaars alsook de conciërge zijn aansprakelijk voor het sneeuwvrij maken en voor eventuele schade. De syndicus kan hieromtrent afspraken maken met de bewoners, zodat deze ondersteunend kan te werk gaan. Belangrijk hierbij is dat steeds het nodige zout (en eventueel een sneeuwschop) ter plaatse wordt voorzien, en de nodige contactpersonen gekend zijn voor het ruimen van de sneeuw indien nodig. In onze syndic-gebouwen trof Immo Delbecque alvast de nodige maatregelen.
 • Grond of een leegstaande woning: De eigenaar van de woning of grond dient de stoep sneeuwvrij te maken.

Wie ouder is dan 75 jaar of niet goed te been is en dus niet zelf in staat is om zijn trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden en geen beroep kan doen op iemand anders hiervoor, mag telefonisch contact opnemen met de stedelijke Preventiedienst (050 44 80 66). 

sneeuw op de stoep

Hoe maak ik mijn stoep sneeuwvrij?

Bij het ruimen van de sneeuw is het uiteraard niet de bedoeling dat de sneeuw  voor een ander gebouw geveegd wordt. Stad Brugge geeft volgende tips mee:

 • als het heeft gesneeuwd, ruim dan eerst de sneeuw over een breedte van één tot anderhalve meter met een sneeuwschop, een harde borstel of trekker vooraleer te bestrooien, zomaar zout strooien heeft weinig of geen effect als het zout niet vermengd raakt met de sneeuw
 • wacht niet te lang met verwijderen: aangestampte sneeuw is moeilijker te verwijderen dan verse
 • maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van uw stoep, maar beter niet aan opritten, zebrapaden of bushaltes
 • veeg de sneeuw ook niet op fietspad of rijbaan
 • zorg dat voetgangers goed kunnen passeren, maar let er ook op dat de rioolputjes vrij blijven
 • bestrooi de zone die je ijsvrij wilt maken met zout – zand of grind gebruik je beter niet, ze bevuilen het trottoir en zorgen voor verstoppingen van de rioolkolken
 • het zout dat je als strooizout in de winkel koopt, heeft dezelfde werking als je keukenzout maar is niet geschikt voor consumptie
 • vermijd dat het zout in groenzones en onverharde zones terecht komt: planten en bomen houden niet van zout
 • gebruik niet te veel strooizout, zout blijft hoe dan ook een schadelijk product waarvan we het gebruik best beperken tot het hoogst noodzakelijke
 • geef het zout ook de tijd om in te werken en het ijs te doen smelten

 

Wat met mijn dak en zonnepanelen?

Naast het sneeuwvrij maken van de stoep is het ook aangeraden om uw dak sneeuwvrij te maken. Een grote hoeveelheid sneeuw zorgt voor extra gewicht op de daken. Indien deze sneeuw lang blijft liggen zal ze samensmelten en is er kans op instorting. Wanneer de afvoeren verstopt geraken, zorgt dit voor stagnatie van het water door smeltende sneeuw en blijft het extra gewicht aanwezig. Bij vrieskou zorgt dit opnieuw voor ijsvorming.

Ook zonnepanelen worden het best sneeuwvrij gemaakt. Als ze bedekt zijn met een laag sneeuw daalt het rendement aanzienlijk. De sneeuw die van de zonnepanelen afglijdt zorgt dan weer voor een dikkere laag sneeuw en meer gewicht op het dak.